Searching Data: A Review of Observational Data Retrieval Practices in Selected Disciplines

Kathleen Gregory, Paul Groth, Helena Cousijn, Andrea Scharnhorst, Sally Wyatt

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

42 Citaten (Scopus)
102 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Searching Data: A Review of Observational Data Retrieval Practices in Selected Disciplines'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Business & Economics

Engineering & Materials Science

Social Sciences