Searching for Related Descriptors Among Different Datasets: A New Strategy Implemented by the R Package “Dadi”.

L. Antonielli, V. Robert, L. Corte, L. Roscini, A. Bagnetti, F. Fatichenti, G. Cardinali

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)15-27
  TijdschriftThe Open Applied Informatics Journal
  Volume4
  StatusGepubliceerd - 2010

  Citeer dit