Searching for similar international migration trends across countries in Europe

R. Jennissen, N.L. van der Gaag, L.J.G. van Wissen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)37-64
TijdschriftGenus
Volume62
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 2006

Citeer dit