Seasonal and tidal changes in the length of the crystalline style intertidally living Macoma balthica (Mollusca, Bivalvia)

H. Hummel, W. De Bruin, G. Nieuwland, I.F. Hummel-Poel

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  1 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)529-534
  TijdschriftMarine Biology
  Volume98
  Nummer van het tijdschrift4
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1988

  Citeer dit