Seasonal and vertical distribution of putative ammonia-oxidizing thaumarchaeotal communities in an oligotrophic lake

E.W. Vissers, C.I. Blaga, P.L.E. Bodelier, G. Muyzer, C. Schleper, J.S. Sinninghe Damsté, M. Tourna, H.J. Laanbroek

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

32 Citaten (Scopus)
346 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Seasonal and vertical distribution of putative ammonia-oxidizing thaumarchaeotal communities in an oligotrophic lake'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences

Earth & Environmental Sciences

Agriculture & Biology