Seasonal changes in environmental variables, biomass, production and nutrient contents in two contrasting tropical intertidal seagrass beds in South Sulawesi (Indonesia)

P.L.A. Erftemeijer, P.M.J. Herman

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  4 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)45-59
  TijdschriftOecologia
  Volume99
  Nummer van het tijdschrift1-2
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1994

  Citeer dit