Seasonal changes in mineral and organic components of Ceratophyllum demersum and Elodea canadensis

E.P.H. Best

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)337-348
  TijdschriftAquatic Botany
  Volume3
  Nummer van het tijdschrift4
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1977

  Citeer dit