Seasonal changes in percentages of attached bacteria enumerated in a tidal and a stagnant coastal basin: relation to bacterioplankton productivity

R. Laanbroek, J.C. Verplanke

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)87-98
  TijdschriftFEMS Microbiology Ecology
  Volume38
  Nummer van het tijdschrift2
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1986

  Citeer dit