Seasonal changes of cadmium and copper levels in stem-boring larvae of Agapanthia villosoviridescens (Coleoptera) on salt marshes of the Westerschelde estuary

M.A. Hemminga, J. Nieuwenhuize, C.H. Poley-Vos, J. Van Soelen

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)747-754
  TijdschriftBulletin of Environmental Contamination and Toxicology
  Volume43
  Nummer van het tijdschrift5
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1989

  Citeer dit