Seasonal dynamics and leaf growth of Zostera noltii Hornem., a perennial intertidal seagrass

J.E. Vermaat, M.J.M. Hootsmans, P.H. Nienhuis

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)287-299
  TijdschriftAquatic Botany
  Volume28
  Nummer van het tijdschrift3-4
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1987

  Citeer dit