Seasonal effects in hormonal control of growth in submerged aquatic macrophyte Ceratophyllum demersum

E.P.H. Best, R. Soekarjo

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)249-256
  TijdschriftPhysiologia Plantarum
  Volume38
  Nummer van het tijdschrift4
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1976

  Citeer dit