Seasonal fluctuations of Sabatieria punctata (Nematoda) in a silty sand station off the Belgian coast.

M. Vincx, C.H.R. Heip

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1-15
TijdschriftCouncil meeting - International Council for the Exploration of the Sea
Volume11A
StatusGepubliceerd - 1986
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit