Seasonal growth of the submerged macrophyte Ceratophyllum demersum L. in mesotrophic Lake Vechten in relation to insolation, temperature and reserve carbohydrates

E.P.H. Best, H.W.C. Visser

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  6 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)231-243
  TijdschriftHydrobiologia
  Volume148
  Nummer van het tijdschrift3
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1987

  Citeer dit