Seasonal herbivory and mortality compensation in a swan-pondweed system

N. Jonzén, B.A. Nolet, L. Santamaría, M. Svensson

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

    2 Downloads (Pure)

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Seasonal herbivory and mortality compensation in a swan-pondweed system'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Earth & Environmental Sciences