Seasonal patterns in the mortality of Daphnia species in a shallow lake

M. Boersma, O.F.R. Van Tongeren, W.M. Mooij

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Seasonal patterns in the mortality of Daphnia species in a shallow lake'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Agriculture & Biology

    Earth & Environmental Sciences