Seasonal patterns in the mortality of Daphnia species in a shallow lake

M. Boersma, O.F.R. Van Tongeren, W.M. Mooij

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  63 Citaten (Scopus)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Seasonal patterns in the mortality of Daphnia species in a shallow lake'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Agriculture & Biology

  Earth & Environmental Sciences