Seasonal phenology of interactions involving short-lived annual plants, a multivoltine herbivore and its endoparasitoid wasp

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

25 Citaten (Scopus)
6 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Seasonal phenology of interactions involving short-lived annual plants, a multivoltine herbivore and its endoparasitoid wasp'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology

Earth & Environmental Sciences