Seasonal Variation in Genome-Wide DNA Methylation Patterns and the Onset of Seasonal Timing of Reproduction in Great Tits

Heidi Viitaniemi (Co-auteur), Irene C. Verhagen, M.E. Visser, Antti Honkela, K. van Oers, Arild Husby (Co-auteur)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

42 Citaten (Scopus)
108 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Seasonal Variation in Genome-Wide DNA Methylation Patterns and the Onset of Seasonal Timing of Reproduction in Great Tits'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology

Earth & Environmental Sciences

Medicine & Life Sciences