Seasonal-Variation in Sulfate Reduction and Methanogenesis in Peaty Sediments of Eutrophic Lake Loosdrecht, the Netherlands

A.J.C. Sinke, A.A. Cornelese, T.E. Cappenberg, A.J.B. Zehnder

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  7 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)43-61
  TijdschriftBiogeochemistry
  Volume16
  Nummer van het tijdschrift1
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1992

  Citeer dit