Seasonal variation in the filtration rates of a semi-natural mussel bed in relation to seston composition

T.C. Prins, N. Dankers, A.C. Smaal

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)69-86
  TijdschriftJournal of Experimental Marine Biology and Ecology
  Volume176
  Nummer van het tijdschrift1
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1994

  Citeer dit