Seasonal-Variation in the Interactions between Piscivorous Fish, Planktivorous Fish and Zooplankton in a Shallow Eutrophic Lake

J. Vijverberg, M. Boersma, W.L.T. Van Densen, W. Hoogenboezem, E.H.R.R. Lammens, W.M. Mooij

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)279-286
  TijdschriftHydrobiologia
  Volume207
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1990

  Citeer dit