Seasonal variation in vasopressin innervation in the brain of the European hamster (Cricetus cricetus)

R.M. Buijs, P. Pévet, M. Masson-Pévet, C.W. Pool, G.J. de Vries, B. Canguilhem, B. Vivien-Roels

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)193-196
TijdschriftBrain Research
Volume371
StatusGepubliceerd - 1986

Citeer dit