Seasonal variations in the composition of fulvic acids in Tjeukemeer, The Netherlands, as studied by Curie-point pyrolysis-mass spectrometry

H. De Haan, T. De Boer, J. Haverkamp

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  1 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)87-95
  TijdschriftHydrobiologia
  Volume78
  Nummer van het tijdschrift1
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1981

  Citeer dit