Seasonal variations of fulvic acids, amino acids, and sugars in Tjeukemeer, the Netherlands

H. De Haan, T. De Boer

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)30-40
  TijdschriftArchiv für Hydrobiologie
  Volume85
  Nummer van het tijdschrift1
  StatusGepubliceerd - 1979

  Citeer dit