Secondary metabolism and interspecific competition affect accumulation of spontaneous mutants in the gacS/gacA regulatory system in Pseudomonas protegens

Qing Yan, Lucas D. Lopes, Brenda T. Schaffer, Teresa Kidarsa, Oliver Vining, Benjamin Philmus, C. Song, Virginia O. Stockwell, J.M. Raaijmakers, Kerry L. McPhail, F.D. Andreote, Jeff H. Chang, Joyce E. Loper (Co-auteur)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

125 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Secondary metabolism and interspecific competition affect accumulation of spontaneous mutants in the gacS/gacA regulatory system in Pseudomonas protegens'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences