Secondary metabolite and mycotoxin production by the Rhizopus microsporus group

J Jennessen, KF Nielsen, J Houbraken, EK Lyhne, J Schnurer, JC Frisvad, RA Samson

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  69 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)1833-1840
  TijdschriftJournal of Agricultural and Food Chemistry
  Volume53
  Nummer van het tijdschrift5
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 09 mrt. 2005

  Citeer dit