Secondary metabolite profiling, growth profiles and other tools for species recognition and important Aspergillus mycotoxins

J. C. Frisvad, T. O. Larsen, R. de Vries, M. Meijer, J. Houbraken, F. J. Cabanes, K. Ehrlich, R. A. Samson

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  103 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)31-37
  TijdschriftStudies in Mycology
  Nummer van het tijdschrift59
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2007

  Citeer dit