Secondary production of the harpacticoid copepod Paronychocamptus nanus in a brackish-water habitat.

P.M.J. Herman, C.H.R. Heip

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  62 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)1060-1066
  TijdschriftLimnology and Oceanography
  Volume30
  Nummer van het tijdschrift5
  StatusGepubliceerd - 1985
  • Keur

   van der Heijden, M.

   01/01/1980 → …

   Project: Onderzoek

  Citeer dit