Secondary production of the harpacticoid copepod Paronychocamptus nanus in a brackish-water habitat.

P.M.J. Herman, C.H.R. Heip

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  11 Citaten (Scopus)
  132 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)1060-1066
  TijdschriftLimnology and Oceanography
  Volume30
  Nummer van het tijdschrift5
  StatusGepubliceerd - 1985

  Citeer dit