Secondary siRNAs result from unprimed RNA synthesis and form a distinct class.

L.M.T. Sijen, F.A. Steiner, K.L. Thijssen, R.H.A. Plasterk

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

318 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Secondary siRNAs result from unprimed RNA synthesis and form a distinct class.'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences