Secondary transport of amino acids in Nitrosomonas europaea

M.J. Frijlink, T. Abee, R. Laanbroek, W. De Boer, W.M. Konings

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  10 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)389-393
  TijdschriftArchives of Microbiology
  Volume157
  Nummer van het tijdschrift4
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1992

  Citeer dit