Secondary traumatization, relationship problems, and adult children’s well-being: Long-term effects of World War II in the Netherlands

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

151 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Secondary traumatization, relationship problems, and adult children’s well-being: Long-term effects of World War II in the Netherlands'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Social Sciences