Sectie Mariene Biologie [Section Marine Biology]

C.H.R. Heip

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Niet gedefinieerd
Pagina's (van-tot)18-25
TijdschriftBiologisch Jaarboek
Volume44
StatusGepubliceerd - 1976
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit