Sediment segregation by biodiffusing bivalves

F. Montserrat Trotsenburg, C. van Colen, P. Provoost, M. Milla, M. Ponti, K. Van den Meersche, T. Ysebaert, P.M.J. Herman

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  1 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Sediment segregation by biodiffusing bivalves'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Earth & Environmental Sciences

  Agriculture & Biology