Sedimentation and breakdown kinetics of organic matter in the anaerobic zone of Lake Vechten

T.E. Cappenberg, H. Verdouw

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  15 Citaten (Scopus)
  5 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)165-179
  TijdschriftHydrobiologia
  Volume95
  Nummer van het tijdschrift1
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1982

  Citeer dit