Seed and root endophytic fungi in a range expanding and a related plant species

Stefan Geisen (Co-auteur), Olga Kostenko, Mark C. Cnossen, Freddy C. ten Hooven, Branko Vreš, Wim H. van Der Putten

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

56 Citaten (Scopus)
159 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Seed and root endophytic fungi in a range expanding and a related plant species'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences