Seed dispersal as a search strategy: dynamic and fragmented landscapes select for multi-scale movement strategies in plants

J. Treep (Co-auteur), M. de Jager, Frederic Bartumeus, Merel Soons

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

8 Citaten (Scopus)
51 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Seed dispersal as a search strategy: dynamic and fragmented landscapes select for multi-scale movement strategies in plants'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology

Earth & Environmental Sciences