Seeing History: Analyzing Large-Scale Historical Visual Datasets using Deep Neural Networks

Melvin Wevers, Thomas Smits

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan conferentiePaperWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
StatusGepubliceerd - 2018

Citeer dit