Segregatie van Poolse migranten in Nederland

S. Venema, B. Sleutjes, H.A.G. de Valk

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

20 Downloads (Pure)

Samenvatting

Het aantal Polen dat in Nederland woont groeit. Er is weinig bekend over waar deze Poolse migranten zich precies vestigen, in welke mate zij in gesegregeerde buurten wonen en op welke wijze dit de integratie van Polen in Nederland beïnvloedt. Onderzoek van het NIDI en het CBS laat zien dat maar een minderheid van de Poolse migranten zeer sterk gesegregeerd woont.
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)5-7
TijdschriftDemos: bulletin over bevolking en samenleving
Volume33
Nummer van het tijdschrift6
StatusGepubliceerd - 2017

Citeer dit