Seiridium (Sporocadaceae): An important genus of plant pathogenic fungi

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Seiridium (Sporocadaceae): An important genus of plant pathogenic fungi'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology

Earth & Environmental Sciences