Selecting for useful properties of plants and fungi – Novel approaches, opportunities, and challenges

Paul J. Kersey, Jerome Collemare, Christopher Cockel, Dibakar Das, Ehsan M. Dulloo, Laura J. Kelly, Eoin Lettice, Valery Malécot, Nigel Maxted, Carey Metheringham, Imke Thormann, Ilia J. Leitch

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

15 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Selecting for useful properties of plants and fungi – Novel approaches, opportunities, and challenges'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth & Environmental Sciences

Agriculture & Biology