Selection of new fungal strain producing feruloyl esterases for biotechnological applications.

Simona Varriale, Gabriella Cerullo (Bijdrager), Valeria Ventorino (Bijdrager), Olimpia Pepe (Bijdrager), M. Meijer (Bijdrager), R.P. de Vries (Bijdrager), Vincenza Faraco (Bijdrager)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
TijdschriftNew Biotechnology
Volume33
Nummer van het tijdschriftS122
StatusGepubliceerd - 2016

Citeer dit