Selection on Reaction Norms, Genetic Correlations and Constraints

P.H. Van Tienderen, H.P. Koelewijn

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  62 Citaten (Scopus)
  289 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)115-125
  TijdschriftGenetical Research
  Volume64
  Nummer van het tijdschrift2
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1994

  Citeer dit