Selective Cleavage of Lignin beta-O-4 Aryl Ether Bond by beta-Etherase of the White-Rot Fungus Dichomitus squalens

Mila Marinovic, Paula Nousiainen, Adiphol Dilokpimol, Jussi Kontro, Robin Moore, Jussi Sipila, Ronald P. de Vries, Miia R. Makela, Kristiina Hilden

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

56 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)2878-2882
TijdschriftACS Sustainable Chemistry & Engineering
Volume6
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusGepubliceerd - mrt. 2018

Citeer dit