Selective factors involved in oil flotation isolation of black yeasts from the environment

M.M. Satow, D. Attili-Angelis, G.S. de Hoog, D.F. Angelis, V.A. Vicente

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  58 Citaten (Scopus)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Selective factors involved in oil flotation isolation of black yeasts from the environment'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Medicine & Life Sciences

  Agriculture & Biology