Selective foraging on woody species by the beaver Castor fiber, and its impact on a riparian willow forest.

B.A. Nolet, Arjen Hoekstra, Mart M. Ottenheim

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)117-128
TijdschriftBiological Conservation
Volume70
DOI's
StatusGepubliceerd - 1994
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit