Selective ingestions of phytoplankton by the bivalve Mytilus edulis L. and Cerastoderma edule (L.)

T.C. Prins, A.C. Smaal, A.J. Pouwer

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  3 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)93-100
  TijdschriftHydrobiological Bulletin
  Volume25
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1991

  Citeer dit