Selective Lexicon Optimization

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

301 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)76-84
TijdschriftLingua
Volume142
DOI's
StatusGepubliceerd - 2014

Citeer dit