Selective parasympathetic innervation of subcutaneous and intra-abdominal fat - functional implications

F. Kreier, E. Fliers, P.J. Voshol, C.G. van Eden, L.M. Havekes, A. Kalsbeek, C.L. van Heijningen, A.A. Sluiter, T.C. Mettenleiter, J.A. Romijn, H.P. Sauerwein, R.M. Buijs

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1243-1250
TijdschriftThe journal of clinical investigation
Volume110
StatusGepubliceerd - 2002

Citeer dit