Selective predation by larvae of Chaoborus flavicans (Diptera, Chaoboridae)

H.F.J. Swüste, R. Cremer, S. Parma

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)1559-1563
  TijdschriftVerhandlungen Internationale Vereinigung für Theoretische und Angewandte Limnologie
  Volume18
  StatusGepubliceerd - 1973

  Citeer dit