Selenophoma eucalypti and Stigmina robbenensis spp. nov., foliar pathogens of Eucalyptus on Robben Island

P.W. Crous, C.L. Lennox, B.C. Sutton

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  80 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)648-652
  TijdschriftMycological Research
  Volume99
  StatusGepubliceerd - 1995

  Citeer dit