Self-citations, co-authorships and keywords: A new approach to scientists' field mobility?

I. Hellsten, R. Lambiotte, A. Scharnhorst, M. Ausloos

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)469-486
  TijdschriftScientometrics
  Volume72
  Nummer van het tijdschrift3
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2007

  Citeer dit